1.Умови відбору виконавця земельних торгів: 

– переможець конкурсу забезпечує підготовку лотів (виготовлення документації із землеустрою та оцінки земель) або фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України;

– витрати (видатки), здійснені виконавцем на проведення земельних торгів, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 135 Земельного кодексу України;

– під час відбору виконавця враховуються пропозиції кожного з претендентів за критеріями: запропонована учасником конкурсу вартість послуг, запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг, кількість проданих учасником конкурсу лотів;

– на час проведення земельних торгів виконавець забезпечує наявність приміщення для проведення торгів у місті Рівне.

  1. Вимоги до документації, що подається на відбір виконавця земельних торгів:

          Документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця послуг з проведення земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

        У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з :

  • пропозицією щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість;
  • строку виконання робіт (у календарних днях);
  • інформацією щодо кількості проданих лотів.

         Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції  повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України в сфері оформлення документів. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на відбір виконавців:

 заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів;

– реєстр документів, наданих у складі  пропозиції (за формою згідно з  додатком 1);

– відомості про учасника (за формою згідно з додатком 2);

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (для претендента-фізичної особи-підприємця);

– копії установчих документів учасника та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента-юридичної особи);

– копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників учасника, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою та які зареєстровані в Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників відповідно до Закону України «Про землеустрій» та яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;

– копії кваліфікаційних свідоцтв ліцитаторів – суб’єкт господарювання повинен мати у складі ліцитатора (за основним місцем роботи або залученого за трудовим договором (на умовах сумісництва, строкового контракту тощо з урахуванням вимог законодавства про працю), ліцитатор повинен мати відповідний кваліфікаційний сертифікат.

         Підготовка лотів включає розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, відповідно до додатку 3.

 

Строк подання конкурсної документації: до 1200  год. 30.03.2017 року

Поштова адреса, за якою подаються документи: 33013, Рівненська область,           м. Рівне, вул. С.Петлюри, 37, каб.11.

Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 05.04.2017 року
о 12 00  год. в приміщенні Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. С. Петлюри, 37. каб.11.

Відомості про місцезнаходження організатора торгів, контактні телефони: Рівненська область, м. Рівне, вул. С.Петлюри, 37,  телефон для довідок:  (0362) 43-87-21, факс (0362) 63-57-87.

 РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ, наданих у складі пропозиції на відбір виконавця торгів

 № з/п                                   Найменування документу № сторінки

 

(посада особи)                                                                          (підпис)                                    (розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.

Додаток 2

Відомості про Учасника

(для юридичної особи)

Повна назва:

_________________________________________________________;

Код ЄДРПОУ (ЗКПО):

_________________________________________________________;

Юридична адреса:

_________________________________________________________;

Поштова адреса:

_________________________________________________________;

Телефон:

_________________________________________________________;

Факс:

_________________________________________________________;

Адреса електронної пошти:

_________________________________________________________;

Профілюючий напрямок діяльності:

_________________________________________________________;

Найменування банку, що обслуговує Учасника:

_________________________________________________________;

Поточний (розрахунковий) рахунок:

_________________________________________________________;

МФО:

_________________________________________________________;

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника:

_________________________________________________________;

Найменування посади керівника:

_________________________________________________________;

Інша інформація*

_________________________________________________________;

 (посада особи)     (підпис)    (розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.

 

Додаток 3

 

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які пропонуються для продажу на земельних торгах окремими лотами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  у Рівненській області

 

№ з/п Місце розташування земельної ділянки Площа
земельної
ділянки, га
Кадастровий
номер
земельної
ділянки (у разі його наявності)
1 2 3 4
1 Володимирецький район, Великоцепцевицька сільська рада 13,9885 5620882200:04:038:0925