1.Умови відбору виконавця земельних торгів: 

– переможець конкурсу забезпечує підготовку лотів (виготовлення документації із землеустрою та оцінки земель) або фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України;

– витрати (видатки), здійснені виконавцем на проведення земельних торгів, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 135 Земельного кодексу України;

– під час відбору виконавця враховуються пропозиції кожного з претендентів за критеріями: вартість виготовлення документації із землеустрою, нормативної грошової оцінки та термін виконання згаданих робіт;

– на час проведення земельних торгів виконавець забезпечує наявність приміщення для проведення торгів у місті Рівне.

  1. Вимоги до документації, що подається на відбір виконавця земельних торгів:

          Документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На відбір виконавця послуг з проведення земельних торгів ” із зазначенням об’єкта.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з  пропозицією щодо вартості виготовлення документації із землеустрою, нормативної грошової оцінки та терміну виконання таких робіт.

Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції  повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України в сфері оформлювання документів. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на відбір виконавців:

– реєстр документів, наданих у складі  пропозиції (за формою згідно з  додатком 1);

– відомості про учасника (за формою згідно з додатком 2);

– копії установчих документів учасника та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;

– інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

для здійснення робіт із землеустрою – наявність у складі учасника за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою та які зареєстровані в Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників відповідно до Закону України «Про землеустрій»;

для проведення земельних торгів – суб’єкт господарювання повинен мати у складі не менше двох ліцитаторів (за основним місцем роботи або залучених за трудовим договором (на умовах сумісництва, строкового контракту тощо з урахуванням вимог законодавства про працю), ліцитатори повинні мати вищу освіту та відповідні кваліфікаційні сертифікати;

(документальним підтвердженням є копії кваліфікаційних сертифікатів інженера-землевпорядника, кваліфікаційних свідоцтв ліцитаторів).  

В запечатаному конверті подається пропозиція про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях).

         Підготовка лотів включає розроблення документації із землеустрою, нормативної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до додатку 3.

 

Строк подання конкурсної документації: до 1200  год. 04.01.2017 року

Поштова адреса, за якою подаються документи: 33013, Рівненська область, м.Рівне, вул. С.Петлюри, 37, каб.11.

Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 12.01.2017 року
о 12 00  год. в приміщенні Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області за адресою: Рівненська область м.Рівне, вул. С.Петлюри, 37. каб.11.

Відомості про місцезнаходження організатора торгів, контактні телефони: Рівненська область, м.Рівне, вул. С.Петлюри, 37,  телефон для довідок:  (0362) 43-87-21, факс (0362) 63-57-87.

 

Додаток 1

 РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ, наданих у складі пропозиції на відбір виконавця торгів

 № з/п                                   Найменування документу № сторінки

 

(посада особи)              (підпис)            (розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.

 

Додаток 2

Відомості про Учасника

(для юридичної особи)

Повна назва: ____________________________________________________;

Код ЄДРПОУ (ЗКПО): ______________________________________________;

Юридична адреса: ________________________________________________;

Поштова адреса: _________________________________________________;

Телефон: ________________________________________________________;

Факс: ___________________________________________________________;

Адреса електронної пошти: _________________________________________;

Профілюючий напрямок діяльності: __________________________________;

Найменування банку, що обслуговує Учасника: ________________________;

Поточний (розрахунковий) рахунок: __________________________________;

МФО: ___________________________________________________________;

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника: ________________________________;

Найменування посади керівника: ____________________________________;

Інша інформація*  _________________________________________________

 (посада особи)          (підпис)                     (розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.

 

Додаток 3

 

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які пропонуються для продажу на земельних торгах окремими лотами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у Рівненській області

 

Місце розташування земельної ділянки

Площа
земельної
ділянки, га

Кадастровий
номер
земельної
ділянки (у разі його наявності)

1 2 3 4
1 Сарненський район, Чудельська с/р 9,9170
2 Сарненський район, Чудельська с/р 18,2446 5625488800:06:001:0077