У зв’язку з неодноразовими зверненнями органів місцевого самоврядування до Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області із проханням надати матеріали топографо-геодезиного змімання населених пунктів для початку розробки генеральних планів населених пунктів, звертаємо вашу увагу що дані матеріали повинні зберігатися у Держкартгеофонді України (відповідно  до наказу Держгеокадастру від 12.12.2016 р. № 332 «Про покладення функцій з ведення Державного картографо-геодезичного фонду України» на ДНВП «Картографія», що  приймає по актах та інвентаризує вказані матеріали), а також замовника (орган місцевого самоврядування) і виконавця робіт.

          Водночас із формування Об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ) і з відкриттям великих можливостей і змін у формуванні власних повноцінних бюджетів  вважаємо, що одним з інструментів залучення інвесторів у сферу будівництва і розвитку ОТГ є відкрита, доступна та якісна містобудівна документація. Остання розробляється на основі топографічних карт та планів. Ці документи відображають сучасний стан місцевості: існуючі будівлі, споруди, дорожню мережу, інженерні комунікації, рельєф тощо. Оскільки ці об’єкти мають властивість з часом змінюватись, то необхідно періодично оновлювати і топографо-геодезичну основу. Відповідно до вимог законодавства, періодичність таких робіт в залежності від характеру місцевості становить від 15 років для гірських, лісових і степових територій до 5 років для густонаселених (міських) територій. В той же час, наявні топографічні карти та плани були видані ще  до 2000-х років, коли населені пункти мали дещо інший вигляд. З таким застарілим матеріалом складно якісно планувати розвиток територій на перспективу.

         Держкартгеофонд України має стати єдиною базою, яка б зберігала усі наявні в Україні дані топографічного та картографічного характеру і яку можна було б використовувати для оновлення топографо-геодезичної основи певної місцевості або її виготовлення на більшу територію шляхом коректування і доповнення, що дозволяє планувати розвиток і економити кошти. Постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. № 1344 (зі змінами та доповненнями) передбачено, що картографічна  інформація,  що є державною власністю і передана  до  Держкартгеофонду, надається у користування на договірних засадах,  причому, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування – безоплатно. Але через те, що наповнення Держкартгеофонду призупинилося, сьогодні така інформація зберігається в різних органах виконавчої влади, місцевого самоврядування (замовників робіт) та десятків геодезистів (виконавців). 

         Головне управління Держгеокадастру у Рівненській області просить звертати увагу при замовленні топографо-геодезичних робіт у юридичних чи фізичних осіб на наявність у зо основним місцем роботи сертифікованого інженера-геодезиста, а також на “лист розсилки” примірників готових матеріалів, щоб матеріали відповідно до Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” надсилалися до Держкартгеофонду України ( ДНВП “Картографія”). Адже у разі втрати чи необхідності повторного використання топографо-геодезичних чи картографічних матеріалів Ви зможете замовити копії у Держкартгеофонді України.  

         Тому Головне управління Держгеокадастру у Рівненській області переконане, що спільними зусиллями ми зможемо забезпечити розвиток успішних територіальних громад.