Суб’єкти підприємницької діяльності, які виконують на території України картографічні, геодезичні, гравіметричні, аерозйомочні роботи тощо, і зобов’язані безоплатно передавати Держкартгеофонду копії матеріалів виконаних робіт для архівного зберігання.

            Державне науково-виробниче підприємство «Картографія» згідно з наказом Держгеокадастру від 12.12.2016 р. №332 «Про покладення функцій з ведення Державного картографо-геодезичного фонду України» на ДНВП «Картографія», приймає по актах та інвентаризує вказані матеріали.

            Копії матеріалів повинні бути виготовлені у формі та на носіях, що забезпечують довгострокове зберігання та подальше використання.

            Здача матеріалів здійснюється відповідно до Закону України від 23 грудня 1998 р. «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» (зі змінами та доповненнями) та Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. №1344 (зі змінами та доповненнями).

            Із вимогами до матеріалів і зразками супровідного листа, акта приймання-передачі, переліку матеріалів, які передаються до Держкартгеофонду можна ознайомитися на сайті ДНВП “Картографія” за посиланням:

http://kartographia.com.ua/dovidkovo-informatsiyniy-kartogeodezichniy-viddil/uvagi-kerivnikiv-geokadastru/

             Відповідно до статті 26 Закону України від 23 грудня 1998 р. «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» (зі змінами та доповненнями)  суб’єкти топографо-геодезичних і картографічних робіт за порушення  законодавства про     топографо-геодезичну    і картографічну   діяльність   тягне   за    собою  дисциплінарну, адміністративну,  цивільно-правову  і кримінальну відповідальність згідно з законом.