1. Умови відбору виконавця земельних торгів: 

– переможець конкурсу забезпечує підготовку лотів (виготовлення документації із землеустрою,  оцінки земель та агрохімічного паспорту земельної ділянки) або фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України;

– витрати (видатки), здійснені виконавцем на проведення земельних торгів, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 135 Земельного кодексу України;

– під час відбору виконавця враховуються пропозиції кожного з претендентів за критеріями: запропонована учасником конкурсу вартість послуг, запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг, кількість проданих учасником конкурсу лотів, кількість розроблених учасником конкурсу проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, кількість розроблених учасником конкурсу технічних документацій з нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

– на час проведення земельних торгів виконавець забезпечує наявність приміщення для проведення торгів у місті Рівне.

  1. Вимоги до документації, що подається на відбір виконавця земельних торгів:

          Документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця послуг з проведення земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з пропозицією щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, а також строку виконання робіт (у календарних днях).

Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції  повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України в сфері оформлення документів. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

 

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на відбір виконавців:

 заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів;

– реєстр документів, наданих у складі  пропозиції (за формою згідно з  додатком 1);

– відомості про учасника (за формою згідно з додатком 2);

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (для претендента-фізичної особи-підприємця);

– копії установчих документів учасника та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента-юридичної особи);

– копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників учасника, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою та які зареєстровані в Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників відповідно до Закону України «Про землеустрій» та яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;

– копії кваліфікаційних свідоцтв ліцитаторів –  суб’єкт господарювання повинен мати у складі ліцитатора (за основним місцем роботи або залученого за трудовим договором (на умовах сумісництва, строкового контракту тощо з урахуванням вимог законодавства про працю), ліцитатор повинен мати відповідний кваліфікаційний сертифікат;

– інформацію про кількість проданих за попередні 12 місяців учасником конкурсу лотів;

–   інформацію про кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 12 місяців учасником конкурсу;

–   інформацію про кількість технічних документацій з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що розроблені за попередні 12 місяців учасником конкурсу.

Учасник конкурсу має право залучати інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб-підприємців для виготовлення землевпорядної документації на договірних засадах.

         Підготовка лотів включає розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, відповідно до додатку 3.

 Строк подання конкурсної документації: до 1200  год 11.12.2017 року.

Поштова адреса, за якою подаються документи: 33013, Рівненська область,           м. Рівне, вул. С.Петлюри, 37, каб.11.

Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 15.12.2017 року о 1200 год в приміщенні Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. С. Петлюри, 37. каб.11.

Відомості про місцезнаходження організатора торгів, контактні телефони: Рівненська область, м. Рівне, вул. С.Петлюри, 37,  телефон для довідок:  (0362) 43-87-21, факс (0362) 63-57-87.

Додаток 1

 РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ, наданих у складі пропозиції на відбір виконавця торгів

 № з/п                                   Найменування документу № сторінки

 

(посада особи)                                       (підпис)                                   (розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.

Додаток 2

Відомості про Учасника

(для юридичної особи)

 Повна назва:

_________________________________________________________;

Код ЄДРПОУ (ЗКПО):

_________________________________________________________;

Юридична адреса:

_________________________________________________________;

Поштова адреса:

_________________________________________________________;

Телефон:

_________________________________________________________;

Факс:

_________________________________________________________;

Адреса електронної пошти:

_________________________________________________________;

Профілюючий напрямок діяльності:

_________________________________________________________;

Найменування банку, що обслуговує Учасника:

_________________________________________________________;

Поточний (розрахунковий) рахунок:

_________________________________________________________;

МФО:

_________________________________________________________;

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника:

_________________________________________________________;

Найменування посади керівника:

_________________________________________________________;

Інша інформація*

_________________________________________________________;

 (посада особи)          (підпис)                     (розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.

Додаток 3 

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які пропонуються для продажу на земельних торгах окремими лотами за рахунок земель сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

 

№ з/п Місце розташування земельної ділянки Площа земельної ділянки, га Кадастровий номер земельної ділянки

(у разі його наявності)

1

2 3

4

1 Поліська сільська рада Березнівського району 67,9862 5620487600:03:001:0001
2 Поліська сільська рада Березнівського району 72,9987 5620487600:03:002:0001
3 Поліська сільська рада Березнівського району 8,9855 5620487600:03:002:0002
4 Поліська сільська рада Березнівського району 55,9527 5620487600:03:003:0001
5 Поліська сільська рада Березнівського району 28,5884 5620487600:03:003:0002
6 Поліська сільська рада Березнівського району 69,2986 5620487600:03:003:0003