Відділом державного геодезичного нагляду Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області (далі ГУ ДГК РО) в період з 2017-2018 роки було організовано і налагоджено систематичний контроль за передачею суб’єктами топографо-геодезичної і картографічної діяльності результатів виконаних робіт до Державного картографо-геодезичного фонду України у відповідності до чинного законодавства.

Відділом державного геодезичного нагляду ГУ ДГК РО була проведена кропітка і довготривала робота по моніторингу і виявленню нових топографо-геодезичних матеріалів населених пунктів в Рівненській області. За даний період завдяки постійному моніторингу на серпень 2018 року з 1026 населених пунктів Рівненської області, 795 мають топографо-геодезичну основу, із яких актуальними є 123 топографічні плани. На території 38-ми населених пунктів розпочато роботу з оновлення планово-картографічних матеріалів (в стадії виконання). Також за перше півріччя 2018 року до Держкартгеофонду було передано 63 топографічні плани відповідних населених пунктів.

В процес моніторингу входять такі елементи як:

  • інформаційних запити до сільських, селищних і міських рад;

  • порівняння інформації наданої із Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації;

  • пошуку веб ресурсів з інформацією про містобудівну документацію населених пунктів (сайт публічних закупівель Прозоро, сайти сільських, селищних, міських, районних адміністрації);

  • порівняння інформації які надають територіальні структурні підрозділи Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області;

  • інформаційних запити до субєктів топографо-геодезичних та картографічних робіт (далі суб’єкти господарювання);

Проаналізувавши всі складові моніторингу ГУ ДГК РО зіткнулося з проблемою недотримання суб’єкатами господарування чинного законодавства, а саме повне ігнорування  Закону України від 23 грудня 1998 р. «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» (зі змінами та доповненнями) та Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. №1344 (зі змінами та доповненнями), та інших нормативно-правових актів які регламентують це питання.

Тому ГУ ДГК РО наголошує на тому що суб’єкти підприємницької діяльності, які виконують на території України картографічні, геодезичні, гравіметричні, аерозйомочні роботи тощо, зобов’язані безоплатно передавати Держкартгеофонду копії матеріалів виконаних робіт для архівного зберігання. Копії матеріалів повинні бути виготовлені у формі і на носіях, що забезпечують довгострокове зберігання та подальше їх використання.

Суб’єкти топографо-геодезичних і картографічних робіт за порушення законодавства про топографо-геодезичну і картографічну діяльність тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність згідно з законом.

Недотримання і незнання законодавства не звільняє від відповідальності.

Детальніше про передачу матеріалів в Держкартгеофонд ви можете ознайомитись за даним посиланням http://rivnenska.land.gov.ua/info/do-uvahy-subiektiv-topohrafo-heodezychnoi-i-kartohrafichnoi-diialnosti/