1. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу.

2. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.

3. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу.

4. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.

5. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про:

– Землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць.
– Обмеження у використанні земель.

6. Довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території).

7. Викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації.

8. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.