33028, м.Рівне, вул. Симона Петлюри, 37

тел./факс: (0362) 63-34-64, 26-36-83;

e-mail: rivne_iz@ukr.net

 

Коротка історична довідка про ДП «Рівненський інститут землеустрою»

На виконання наказу Міністерства сільського господарства Української РСР від 29 червня 1961 року № 403 на базі відділу землевпорядкування та сівозмін Рівненського обласного управління сільського господарства організовано Рівненську землевпорядну експедицію Інституту «Укрземпроект». На підставі рішення Ради Міністрів Української РСР від 2 вересня 1969 року Рівненську землевпорядну експедицію перетворено в Рівненський філіал Українського науково-дослідного і проектно-вишукувального Інституту по землеустрою (Рівненький філіал УкрНДІземпроект). Весь цей період часу філіал перебував у віданні Міністерства сільського господарства УРСР, а пізніше його правонаступника Держагропрому УРСР.

На підставі наказу Держагропрому УРСР від 07 лютого 1986 року № 130 філіал підпорядковано Інституту «Укрземпроект», а з 1990 року у відповідності до наказу Південного відділення ВАСГНІЛ № 237 включено до мережі Академії аграрних наук України.

Наказом Академії аграрних наук України від 14 квітня 1992 року № 100 «Про впорядкування та перейменування мережі наукових установ Української академії аграрних наук» Рівненський філіал інституту УкрНДІземпроект перейменовано в Рівненський філіал Інституту землеустрою УААН.

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2003 року № 284-р „Про передачу Інституту землеустрою та його філіалів до сфери управління Державного Комітету України по земельних ресурсах” Рівненський філіал Інституту землеустрою реорганізовано в Державне підприємство «Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» і підпорядковано Держкомзему України.

Загальна характеристика підприємства

Загальна чисельність працівників підприємства складає близько 120 чоловік. В основному це інженери із землевпорядкування, геодезисти, гідротехніки, інженери-економісти, ґрунтознавці та інші спеціалісти, які забезпечують виконання робіт в інституті. Виробничий склад та допоміжні підрозділи інституту забезпечені необхідними технічними засобами, комп’ютерами, ліцензійним програмним забезпеченням, розмножувальною технікою, тахеометрами, GPS-приймачами та іншими геодезичними приладами, автомобілями. В інституті працює ліцензована лабораторія для визначення фізичних, фізико-хімічних та хімічних властивостей ґрунтів.

ДП «Рівненський інститут землеустрою» є розробником документацій із землеустрою та володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням, у складі працює за основним місцем роботи три сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою, та один сертифікований інженер-геодезист, який є відповідальними якість результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт.

ДП «Рівненський інститут землеустрою» на засадах самоокупності і платній основі відповідно до договірних розцінок на замовлення громадян та юридичних осіб виконує роботи у сфері землеустрою, землеоціночні, топографо-геодезичні та картографічні роботи.

Спеціалісти ДП «Рівненський інститут землеустрою» надають кваліфіковану роз’яснювальну інформацію замовникам щодо виготовлення документації із землеустрою, як безпосередньо при прийомі документів, так і під час виконання проектно-вишукувальних робіт.

ДП «Рівненський інститут землеустрою» розташований за адресою:

33028, м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 37

тел./факс: (0362) 63-34-64, 26-36-83;

e-mail: rivne_iz@ukr.net

Комплекс робіт, які виконує Державне підприємство «Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»

Для реалізації державної політики щодо використання та охорони земель, здійснення земельної реформи, вдосконалення земельних відносин, науково-обгрунтованого розподілу земель за цільовим призначенням з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, формування раціональної системи землеволодіння і землекористування, здійснення системи заходів із землеустрою для збереження природних ландшафтів, відновлення та підвищення родючості ґрунтів, рекультивації порушених земель і землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, закислення, заболочення, забруднення промисловими відходами та хімічними речовинами, консервації деградованих і малопродуктивних земель, встановлення кількісного та якісного стану земель їхнього правового статусу та інших даних тощо, необхідних для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель спеціалісти ДП «Рівненський інститут землеустрою» виконують увесь спектр робіт у сфері землеустрою, землеоціночні, топографо-геодезичні та картографічні роботи, а саме:

 • схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель;
 • проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень (сіл, селищ, міст);
 • проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
 • технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
 • технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту;
 • технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок;
 • технічні документації щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;
 • проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;
 • проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь;
 • проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;
 • проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв);
 • нормативна грошова оцінка земель населених пунктів та окремих земельних ділянок;
 • ґрунтово-агрохімічне обстеження та проведення лабораторних аналізів ґрунтів;
 • робочі проекти рекультивації земель, зняття родючого шару та поліпшення малопродуктивних угідь;
 • топографо-геодезичні та кадастрові зйомки;
 • технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації земель;
 • підготовка лотів (земельних ділянок) для продажу прав на земельних торгах (аукціонах), проведення земельних торгів (аукціонів);
 • виготовлення планів землекористування території сільських (селищних) рад, територіальних громад, карт районів, області, тематичних карт.