Відповідно до статті 25 Закону України “Про державну службу”  для участі в конкурсі необхідно мати посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

            З метою забезпечення реалізації вимог Закону Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301 “Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою”. Даною постановою затверджено Порядок атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, що додається.

            В Рівненській області уповноваженим вищим навчальним закладом, що проводить атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою і має право видавати посвідчення встановленого зразка є Національний університет водного господарства та природокористування.

            Інформація щодо атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою в Національному університеті водного господарства та природокористування знаходиться за посиланням.