На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 №688 та доручення Держгеокадастру, Головним управлінням Держгеокадастру у Рівненській області започаткована практика проведення електронних земельних торгів з продажу прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності.

Відповідно до укладеного договору електронні земельні торги на території Рівненської області проводяться на електронному майданчику ДП «СЕТАМ» .

Так, подання заяв учасниками земельних торгів та власне електронні аукціони відбуватимуться безпосередньо на зазначеному електронному майданчику.

З метою належної організації процесу подання заяв учасниками електронних земельних торгів доводимо до відома наступне.

Користувач, який виявив намір придбати лот, зобов’язаний не пізніше ніж за 3 робочих дні до дня проведення електронних земельних торгів зареєструватися у системі електронних земельних торгів, подати заяву про участь у них і сплатити реєстраційний та гарантійний внески на рахунки виконавця електронних земельних торгів.

Інформація про дату проведення аукціону, виконавця електронних земельних торгів, строк подання заяв, реквізити для сплати реєстраційного та гарантійного внесків та їх розміри, а також інші обов’язкові відомості зазначені в інформації про лот на відповідному електронному майданчику за кожним лотом окремо.

Реєстрація учасників на електронному майданчику, подання заяв та посвідчення копій доданих до заяви документів здійснюється з накладенням електронного цифрового підпису, тому для участі в електронних торгах обов’язковим є отримання такого підпису в органах ДФС для фізичних осіб та представників юридичних осіб, які братимуть участь у торгах.

У заяві про участь в електронних земельних торгах зазначаються такі відомості:

  • адреса електронної пошти для надсилання повідомлень;
  • контактний номер телефону;
  • поштова адреса;
  • реквізити рахунка учасника, на який повинен бути повернутий гарантійний внесок;
  • реєстраційний номер лота, щодо якого подається заява.

Крім того,учасник – фізична особа додає до зазначеної заяви копію довідки про присвоєння йому реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків) та копію паспорта, а іноземний громадянин та особа без громадянства зазначають у заяві прізвище, ім’я та по батькові, громадянство (підданство) іноземної держави, постійне місце проживання в країні, громадянином (підданим) якої є особа; користувач – фізична особа – підприємець зазначає у заяві прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові; реєстраційний номер облікової картки платника та номер та серію паспорта;користувач – юридична особа зазначає у заяві найменування юридичної особи; код згідно з ЄДРПОУ; прізвище, ім’я, по батькові представника юридичної особи, уповноваженої підписувати від її імені документи; серію та номер документа, що посвідчує особу уповноваженого представника, реквізити документа, що підтверджує його повноваження; для іноземних юридичних осіб – найменування, місце знаходження та державу, в якій зареєстрована юридична особа.

Не допускаються помилки у найменуванні учасників земельних торгів, ідентифікаційних номерах фізичних осіб, кодах згідно з ЄДРПОУ юридичних осіб, контактній інформації та реквізитах, оскільки ці відомості зазначаються у протоколах проведення торгів та договорах оренди земельних ділянок, що є підставами для набуття прав оренди на земельні ділянки.

Разом із заявою про участь в електронних земельних торгах подаються документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків, копія документа, що посвідчує особу уповноваженого представника або копія наказу про призначення керівника для юридичної особи.

Відеоінструкція подання заяви про участь в електронних земельних торгах

Після подання заяви виконавець земельних торгів забезпечує перевірку її відповідності встановленим вимогам та у разі її відповідності, автоматично присвоює заяві реєстраційний номер, фіксує дату і час її подання, реєструє користувача як учасника та не пізніше наступного дня після отримання документів надсилає йому аукціонний вхідний квиток.

Інші питання, що найчастіше виникають в процесі користування електронним майданчиком ДП «СЕТАМ».

За більш детальною інформацією щодо питань подання заяв звертатися до відповідного виконавця земельних торгів. На сьогоднішній день на території Рівненської області роботи з підготовки лотів до проведення земельних торгів з продажу прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності здійснюють наступні виконавці торгів:

  • Державне підприємство “Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”

Контактна інформація особи в якої можна ознайомитися з документами:

-юрист, Жижчук Антоніна Вікторівна, контактний телефон:0673602574.