1. Відділом державного геодезичного нагляду був налагоджений постійний моніторинг і організовано  систематичний контроль за передачею суб’єктами топографо-геодезичної і картографічної діяльності результатів виконаних робіт до Державного картографо-геодезичного фонду України у відповідності до чинного законодавства. Із 1026 населених пунктів Рівненської області, існує 184 актуальних топооснов за період 2016-2018 роки, до 2018 року в Держкартгеофонд  було передано 85 топографічних планів населених пунктів. За підсумками роботи було створено   Інтерактивну карту топографічних планів населених пунктів Рівненської області

  1. Відділом державного геодезичного нагляду у 2018 році було завершено обстеження пунктів ержавної геодезичної мережі І-ІІІ класів на території Рівненської області. Всього на території Рівненщини існує 465 пунктів ДГМ І, ІІ, та ІІІ класів.

І клас — 19 пунктів, ІІ клас — 154 пункта, ІІІ клас — 292 пункта.

Відповідно до отриманих результатів  обстеження пунктів ДГМ виявлено, що в задовільному стані знаходяться 379,  пошкоджені 39, знищені 47.  За підсумками роботи було створено Інтерактивну карту пунктів ДГМ І, ІІ та ІІІ класів розміщених на території Рівненської області