27 листопада 2021 року набула чинності норма Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”, згідно якої об’єднані територіальні громади можуть встановлювати межі територій власних громад. Відповідно, з’явився новий вид землевпорядної документації – проект землеустрою щодо встановлення меж територіальної громади (стаття 461 Закону України “Про землеустрій”).

Встановлена межа територіальної громади дозволить визначити дійсну межу громади (а не умовну, зазначену на папері) та область повноважень, дозволить вирішити спір щодо території між сусідніми органами місцевого самоврядування, якщо такі спори є, а також дозволить внести відомості про межу території громади до Державного земельного кадастру, тобто отримати офіційний статус.

Відповідно до законодавства документом щодо надання дозволу на встановлення межі територіальної громади та на розробку проекту землеустрою є рішення відповідної місцевої ради.

Встановлення межі та складання проекту виконується відповідно до вихідних (архівних) матеріалів, за якими в минулому були визначені межі місцевих рад, які увійшли до складу сформованих територіальних громад, а також за матеріалами формування території суміжних місцевих рад.

Проект землеустрою щодо встановлення межі ОТГ має визначати зовнішні межі об’єднаної територіальної громади та межі територій усіх громад, що увійшли до її складу.

Межі території територіальної громади можуть проходити по суходолу і по водному простору.

Розроблена проектна документація погоджується з суміжними територіальними громадами. Рішення щодо погодження приймаються відповідними радами в ході сесійних засідань.

Після того як територія громади буде узгоджена з усіма суміжними громадами, документацію затверджує Замовник. Після цього дані про межу території відповідної ОТГ можуть бути внесені до Державного земельного кадастру, і з того моменту межа є офіційно встановленою.

При розробленні проектів землеустрою щодо встановлення меж територій територіальних громад не допускається:

– встановлення межі території територіальної громади, що змінюватиме межі адміністративно-територіальних одиниць;

– розташування сформованої земельної ділянки в межах декількох територіальних громад (крім земель лісогосподарського призначення, водного фонду, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земельних ділянок під лінійними об’єктами транспортної, енергетичної інфраструктури).