В головному управлінні Держземагентства у Рівненській області (далі по тексту – Головне управління) юридична служба створена в квітні 2003 року. На даний час, згідно із затвердженою Держземагентством України структурою та штатним розписом Головного управління, у структурі Головного управління правове забезпечення здійснює юридичний відділ, який діє у формі самостійного структурного підрозділу. Крім правового забезпечення, юридичний відділ здійснює ведення діловодства за зверненнями громадян, які надходять в Головне управління. В управліннях, відділах Держземагентства у районах та місті Рівному (далі по тексту – управління, відділи Держземагентства) правове забезпечення здійснюють головні спеціалісти-юрисконсульти.

Юридична служба виконує свої функції відповідно до затвердженого Положення про відділ та посадових інструкцій спеціалістів, які розроблено згідно Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою КМУ від 26.11.2008 року № 1040.

Загалом, у складі юридичного відділу Головного управління, управліннях, відділах Держземагентства працює 19 юристів при штатній чисельності 23 особи.

Протягом 9 місяців 2012 року юридичним відділом Головного управління здійснювалась підготовка процесуальних документів та представництво інтересів управління та управлінь, відділів Держземагентства у районах та місті Рівному у 25 судових справах. Із них: 23 – в порядку адміністративного судочинства, 1 – цивільного, 1 – господарського. У порівнянні із аналогічним періодом минулого року кількість судових справ у Головному управлінні зменшилась на 8 % (за 9 місяців 2011 року Головне управління прийняло участь у 27 судових справах).

У 2 судових справах начальник Юридичного відділу здійснював представництво інтересів Держземагентства України.

Юридичною службою Держземагентства Рівненської області протягом 9 місяців 2012 року прийнято участь у 151 судовій справі, з них: 86 – цивільні, 64 – адміністративні, 1 – господарська. Найбільше у судових справах прийнято участь юристами управління Держземагентства у місті Рівне (33 – цивільних, 25 – адміністративних), управління Держземагентства у Радивилівському районі (6 – цивільних, 4 – адміністративних).

Найменше у судових справах прийнято участь юристами управління Держземагентства у Костопільському районі (1– цивільна справа) та управління Держземагентства у Здолбунівському районі (2 – цивільні справи, 1 – адміністративна). Юристи управлінь Держземагентства Рокитнівського, Дубенського районів та відділу Держземагентства у Зарічненському районі взагалі не приймали участі у розгляді судових справ за вказаний період. У порівнянні із аналогічним періодом минулого року кількість судових справ в управліннях, відділах Держземагентства збільшилась на 4 % (за 9 місяців 2011 року управління, відділи Держземагентства прийняли участь у 145 судових справах).

Предметом судового розгляду справ були питання, пов’язані з набуттям та реалізацією прав на землю.

Юридичною службою Головного управління проводиться правоосвітня робота. Надсилаються до відома управлінням, відділам Держземагентства тексти прийнятих нормативно-правових актів та зміни до законодавства. Проводиться роз’яснення чинного законодавства та внесених змін і доповнень, надаються консультації та роз’яснення працівникам Головного управління, управлінням, відділам Держземагентства.

Відповідно до наказу Головного управління від 24 квітня 2009 року № 63 створено «гарячу» телефонну лінію для прийому та надання громадянам роз’яснень з питань застосування законодавства України, яке регулює земельні правовідносини та надання відповідних консультацій. Номер телефону «гарячої лінії» є телефон Юридичного відділу, який розміщений на сайті Головного управління Держземагентства у Рівненської області «Гаряча лінія». Зазначений номер неодноразово був оприлюднений в засобах масової інформації. Кожного робочого дня на цей телефон звертаються в середньому 2-4 громадян, а за 9 місяців поточного року звернулося близько 540 громадян.

Також, Юридичний відділ бере активну участь у розгляді звернень громадян, які надходять до Головного управління, надає роз’яснення з питань застосування земельного законодавства України та із інших питань пов’язаних із виконанням завдань Головного управління. За 9 місяців 2012 року до Головного управління надійшло 271 письмове звернення громадян (для порівняння – за 9 місяців 2011 року надійшло 331 звернення). Із 271 звернення, спеціалістами юридичного відділу розглянуто та підготовлено відповідь на 95 звернень, що становить 35 % звернень із загальної кількості звернень отриманих Головним управлінням за 9 місяців 2012 року. Окрім цього, у 32 випадках спеціалісти Юридичного відділу приймали участь у розгляді звернень громадян, що знаходились на розгляді у інших структурних підрозділах Головного управління.

Юридичною службою здійснюється постійна робота з перевірки на відповідність чинному законодавству проектів наказів, господарських договорів та ведеться контроль за їх виконанням. Здійснюється контроль за змінами законодавства, узагальнення прийнятих нормативно-правових актів.

Спеціалістами Юридичного відділу протягом 9 місяців 2012 року проведено перевірку стану правової роботи в управліннях Держземагентства у Костопільському, Демидівському, Здолбунівському, Гощанському, Корецькому, Рокитнівському районах та управлінні Держземагентства в м. Рівне. По проведених перевірках готувались довідки та доручення щодо усунення виявлених перевіркою порушень, надано методичну та практичну допомогу.

Відповідно до Плану роботи юридичного відділу, до кінця року заплановано проведення таких перевірок в інших управліннях, відділах Держземагентства.

Протягом 9 місяців 2012 року на базі Рівненського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій начальником Юридичного відділу прийнято участь у тематичному семінарі «Правове забезпечення діяльності органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування» для начальників юридичних відділів, завідувачів юридичних секторів структурних підрозділів ОДА, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

По закінченню семінарів був отриманий відповідний сертифікат.

Начальник Юридичного відділу входить в нештатний викладацький склад Рівненського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій. За звітний період начальником Юридичного відділу проведено 8 семінарів (загальною кількістю 8 годин) на теми пов’язані із застосуванням земельного законодавства, а також щодо відповідальності за порушення вимог земельного законодавства, провадження у справах про адміністративні правопорушення із різним складом аудиторії, зокрема: землевпорядниками органів місцевого самоврядування; головами сільських, селищних рад.

Вцілому, Головним управлінням, управліннями, відділами Держземагентства здійснюється постійна організаційна та роз’яснювальна робота, направлена на забезпечення реалізації громадянами прав на землю.

З метою вдосконалення правової роботи, ведення правового регулювання в територіальних органах Держземагентства Рівненської області вважаю за необхідне:

1. Начальникам управлінь, відділів Держземагентства у районах та місті Рівному:

– організувати заміщення вакантних посад юрисконсультів;

– забезпечити юрисконсультів персональним комп’ютером із підключенням до мережі інтернет;

– посилити роз’яснювальну, інформаційну роботу серед населення, спеціалістів-землевпорядників місцевих рад щодо положень земельного законодавства, порядку вирішення спірних земельних питань та роботу з підготовки пропозицій про внесення змін до нормативно-правових актів;

– не менше одного разу в тиждень надавати роз’яснення з актуальних питань земельного законодавства в місцевих газетах;

– налагодити співпрацю із ЗМІ з метою висвітлення землевпорядної служби району (міста) та роз’яснення актуальних питань земельного законодавства, які цікавлять широке коло громадськості;

– забезпечити в управліннях, відділах Держземагентства у районах та місті Рівному проведення правового всеобучу у перший понеділок кожного місяця за участю керівництва, керівників та спеціалістів структурних підрозділів цих управлінь, відділів та структурних підрозділів державних підприємств, що входять у структуру Держземагентства для висвітлення та обговорення змін до земельного законодавства.

2. Начальнику юридичного відділу Головного управління Дремлюзі Ю.С.:

– щопівроку узагальнювати інформацію (звіти) про стан правової роботи та вносити пропозиції на розгляд колегії головного управління;

– організувати семінари із юристами управлінь, відділів Держземагентства у районах та місті Рівному після проведення реорганізації територіальних органів Держкомзему Рівненської області;

– надалі здійснювати проведення перевірок стану правової роботи в управліннях, відділах Держземагентства у районах та місті Рівному.