Текст наказу

ДЕРЖГЕОКАДАСТР

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

 

від 18.02.2022 р. м. Рівне № 28-од

 

Про тимчасовий порядок організації

проведення стажування сертифікованих

інженерів – землевпорядників

 

Відповідно до підпункту 3 пункту 12 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 «Про затвердження порядку ведення Державного земельного кадастру», постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2021 № 1438 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами – землевпорядниками», Положення про Головне управління Держгеокадастру у Рівненській області, затвердженого наказом Держгеокадастру від 23.12.2021 № 603

 

НАКАЗУЮ :

 

 1. Затвердити Тимчасовий порядок організації проведення стажування сертифікованих інженерів – землевпорядників щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, що додається.
 2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник                                                  Оксана ОВДІЙЧУК

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області

від  18.02.2022 р. № 28-од

 

Тимчасовий порядок

організації проведення стажування сертифікованих інженерів – землевпорядників щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки

(далі  –  Тимчасовий порядок)

 

 

 1. Загальні положення

1.1. Організація проведення стажування державними кадастровими реєстраторами Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області сертифікованих інженерів – землевпорядників (далі – Стажування) здійснюється в рамках пілотного проекту щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру про земельні ділянки, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2021 № 1438 “Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами – землевпорядниками” (далі – Пілотний проект).

1.2. Мета проведення Стажування  – об’єктивне оцінювання  професійних навичок під час виконання тестових та практичних завдань, передбачених типовим індивідуальним планом стажування сертифікованих інженерів – землевпорядників в рамках Пілотного проекту. Організація проведення стажування не є регуляторним актом, не є нормативно – правовим актом та не встановлює правові норми.

1.3. Наказом Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області призначається державний кадастровий реєстратор – керівник Стажування та державні кадастрові реєстратори, які залучаються до проведення Стажування. Цим же Наказом затверджується перелік тестових та практичного завдань для оцінювання сертифікованого інженера – землевпорядника під час проведення Стажування в рамках Пілотного проекту.

1.4. До повноважень державних кадастрових реєстраторів, які залучаються до проходження Стажування, належить:

проведення стажування відповідно до типового індивідуального плану стажування;

надання сертифікованим інженерам – землевпорядникам завдань, які передбачені типовим індивідуальним планом стажування та здійснення контролю за їх виконанням;

сприяння набуттю та/або удосконаленню професійних знань, умінь та навичок сертифікованими інженерами – землевпорядниками;

проведення оцінювання професійних навичок сертифікованих інженерів – землевпорядників;

подання державному кадастровому реєстратору, який призначений керівником Стажування, письмових пропозицій щодо оцінювання професійних

 

 

навичок сертифікованих інженерів – землевпорядників, які зазначені в типовому індивідуальному плані Стажування в рамках Пілотного проекту (додаток 1 до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 №1438);

1.5. До повноважень державного кадастрового реєстратора, який призначений керівником Стажування належить:

підписання типового індивідуального плану Стажування в рамках Пілотного проекту;

видача довідки про результати Стажування сертифікованого інженера – землевпорядника в рамках Пілотного проекту, за результатами поданих письмових пропозицій державних кадастрових реєстраторів, які залучені до оцінювання професійних навичок під час Стажування, в якій зазначається оцінка виконання ним завдань, передбачених Типовим індивідуальним планом стажування (задовільна або незадовільна).

1.6. Об’єктивність проведення Стажування забезпечується рівними умовами, відкритістю інформації, єдиними критеріями оцінки з врахуванням типового індивідуального плану щодо:

ознайомлення з нормативно – правовими актами у сферах земельних відносин та Державного земельного кадастру;

практичних занять з набуття необхідних знань, умінь і навичок щодо користування програмним забезпеченням Державного земельного кадастру;

виконання тестових та практичного завдань під час заліку.

1.7. Проведення Стажування для сертифікованих інженерів – землевпорядників передбачає перевірку та оцінку їх знань нормативно – правових актів у сфері земельних відносин, здобутих практичних знань, умінь і навичок щодо користування програмним забезпеченням Державного земельного кадастру та виконання завдань, передбачених типовим індивідуальним планом стажування.

1.8. Кількість індивідуальних тестових завдань, визначених пунктом 1.3 Тимчасового порядку під час складання заліку, повинно становити не менше 20.

1.9. Процедура стажування складається з трьох етапів:

організаційна підготовка до оцінювання;

процедура оцінювання;

оцінювання професійних навичок та підбиття підсумків виконання поставлених завдань.

 

ІІ. Організаційна підготовка до оцінювання

2.1. Організаційна підготовка до оцінювання проводиться в день проведення стажування з усіма сертифікованими інженерами – землевпорядниками, які виконали пункти 1 та 2 індивідуального плану Стажування;

2.2. Державний кадастровий реєстратор, який призначений керівником Стажування інформує про тривалість, процедуру виконання завдань під час:

 • ознайомлення з нормативно – правовими актами у сферах земельних відносин та Державного земельного кадастру;

 

 

 • практичних занять з набуття необхідних знань, умінь і навичок щодо користування програмним забезпеченням Державного земельного кадастру;
 • тестових та практичних завдань під час заліку.

 

ІІІ. Процедура оцінювання

3.1. Приміщення для складання заліку має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальне опрацювання тестових та практичного завдань. Сертифіковані інженери – землевпорядники, які проходять стажування, не можуть самостійно залишати приміщення, в якому проводиться Стажування, до його закінчення.

Оцінювання навиків щодо володіння нормативно – правовими актами у сферах земельних відносин, в тому числі і Державного земельного кадастру, та практичного завдання щодо користування програмним забезпеченням Державного земельного кадастру характеризують здатність використовувати знання, вміння і навички сертифікованим інженером – землевпорядником, здобутих під час проходження Стажування.

Визначення рівня знань оцінюється – задовільно або незадовільно.

3.2. Залік складається державною мовою.

3.3. При опрацюванні тестових та практичного завдань сертифікований інженер – землевпорядник, який проходить Стажування, здійснює записи на аркуші та обов’язково вказує свої прізвище, ім’я та по батькові.

Після опрацювання тестових та практичного завдань на аркуші проставляються дата, час опрацювання завдань та скріплюється особистим підписом сертифікованого – землевпорядника, який проходить Стажування.

3.4. Загальний час опрацювання тестових та практичного завдань під час заліку становить 60 хвилин.

3.5. Під час заліку сертифіковані – інженери землевпорядники не мають права користуватися нормативно – правовими актами, навчальною або іншою літературою, засобами зв’язку та іншими технічними засобами.

3.6. В разі невиконання ним зазначених в пункті 3.5 Тимчасового порядку умов в довідці про результат Стажування сертифікованого інженера – землевпорядника буде зазначено оцінка виконання завдань – незадовільна.

 

 1. Оцінювання професійних навичок та підбиття підсумків виконання поставлених завдань

4.1. Для оцінки професійних навичок сертифікованих – інженерів землевпорядників використовується задовільна або незадовільна система оцінювання.

4.2. Під час оцінювання інженер – землевпорядник виконує тестові та практичне завдання, за результатами опрацювання зазначається оцінка виконання ним завдань, передбачених типовим індивідуальним планом стажування (задовільна або незадовільна).

4.3. Після закінчення часу, відведеного на залік, державний кадастровий реєстратор, який призначений керівником Стажування та державні кадастрові реєстратори, які залучені до проведення Стажування аналізують кожну надану відповідь на тестові та практичне завдання сертифікованим інженером – землевпорядником та оцінюють їх.

4.4. Підбиття підсумку здійснюється шляхом оцінювання кожного завдання – задовільно або незадовільно.

4.5. Сертифікованому інженеру – землевпоряднику, який набрав більшість задовільних відповідей під час виконання тестових та практичного завдань заліку, буде видана довідка про результати Стажування в рамках Пілотного проекту, в якій зазначено оцінку виконанням ним завдань, передбачених типовим індивідуальним планом стажування – задовільна.

4.6. Задовільна оцінка виконання сертифікованим інженером – землевпорядником завдань, передбачених типовим індивідуальним планом стажування, є підставою вважати його таким, що успішно пройшов стажування.

4.7. Аркуші з результатами тестових завдань інженера – землевпорядника, який проходив стажування, зберігаються разом з іншими матеріалами та документами, які подавалися відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2021 №1438 “Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами – землевпорядниками”.

 

 

Начальник управління

державного земельного кадастру                                      Микола ГАРНАГА

 

 

 

Додаток № 2

Затверджено

наказом Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області

від 18.02.2022 р. № 28-од

 

 

Перелік тестових та практичних завдань

для оцінювання сертифікованих інженерів – землевпорядників в рамках пілотного проекту щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру про земельні ділянки, що додається

 

 

 1. Повноваження державних кадастрових реєстраторів, які здійснюються сертифікованими інженерами – землевпорядниками.
 2. Принципи Державного земельного кадастру.
 3. Об’єкти Державного земельного кадастру.
 4. Склад відомостей Державного земельного кадастру про землі в межах територій адміністративно – територіальних одиниць.
 5. Відомості про земельні ділянки, які включаються до Державного земельного кадастру.
 6. Кадастровий номер земельної ділянки.
 7. Документи, які створюються під час ведення Державного земельного кадастру.
 8. Підстави та основні вимоги щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру.
 9. Вимоги до документів, які є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру.
 10. Основні вимоги щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про його об’єкти.
 11. Державна реєстрація земельної ділянки.
 12. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про зареєстровані земельні ділянки.
 13. Поземельна книга та внесення відомостей до неї.
 14. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку в разі її поділу чи об’єднання з іншою земельною ділянкою, а також відновлення її меж.
 15. Внесення відомостей (змін до них) про обмеження у використанні земель.
 16. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про суборенду, сервітут, які поширюються на частини земельних ділянок.
 17. Внесення відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно – територіальних одиниць.
 18. Кадастровий план земельної ділянки.
 19. Виправлення помилок, допущених при веденні Державного земельного кадастру.
 20. Відповідальність у сфері Державного земельного кадастру.

 

 1. Плата за внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до них, надання відомостей з Державного земельного кадастру.
 2. Оскарження рішень, дій або бездіяльності Державного кадастрового реєстратора.