Додаток до наказу:
інформаційні картки Головного управління

Текст наказу

ДЕРЖГЕОКАДАСТР

Головне управління Держгеокадастру у Рівненській області

 НАКАЗ

 

від 27.07.2021             м. Рівне     № 88

 

 

Про внесення змін до наказу

Головного управління

Держгеокадастру у Рівненській області

від 20.07.2020 № 99-од, зі

змінами, внесеними наказами

від 28.12.2020 №178-од

та від 25.06.2021 №74-од

 

У зв’язку з набранням чинності Закону України від 28 квітня 2021 року №1423-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”, набранням чинності Закону України від 17.06.2020 року №711-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель», відповідно до статей 8, 9 та 19 Закону України “Про адміністративні послуги”, Положення про Державний фонд документації із землеустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 року №1553, керуючись Положенням про Головне управління Держгеокадастру у Рівненській області (далі – Головне управління), затвердженого наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 21.05.2021 № 248, на виконання наказів  Держгеокадастру від 18.06.2021 № 301 та від  26.07.2021 № 367 «Про внесення змін до наказу Держгеокадастру від 17.07.2020 № 280»

НАКАЗУЮ :

  1. Внести до пункту 1 наказу Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області від 20.07.2020 № 99-од «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Головним управлінням Держгеокадастру у Рівненській області» (із змінами, внесеними наказом Головного управління від 28.12.2020 № 178-од та від 25.06.2021р. №74-од) такі зміни:

1) у підпункті 1 “Інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються Головним управлінням”:

інформаційну картку адміністративної послуги “Проведення добровільної, а також вибіркової державної експертизи землевпорядної документації (у разі видачі негативного висновку)” –  виключити;

інформаційну картку адміністративної послуги “Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної не з вини органу, що здійснює його ведення” викласти в новій редакції, що додається (додаток 1);

2) у підпункті 2 “Технологічні картки адміністративних послуг, які надаються Головним управлінням” технологічну картку “Проведення добровільної державної експертизи землевпорядної документації, а також вибіркової державної експертизи землевпорядної документації (у разі видачі негативного висновку)” – виключити;

3)  у підпункті 3 “Інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг”:

інформаційні картки адміністративних послуг “Проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації”, “Видача висновку про погодження документації із землеустрою” та “Видача дозволу на зняття та перенесення грунтового покриву земельних ділянок” –  виключити;

інформаційну картку адміністративної послуги “Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою” –  виключити;

інформаційну картку адміністративної послуги “Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку” викласти в новій редакції, що додається (дадаток 2);

інформаційну картку адміністративної послуги “Видача рішення про передачу у власність, надання у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності” викласти в новій редакції, що додається (додаток 3);

4) у підпункті 4 “Технологічні картки адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг”:

технологічні картки адміністративних послуг “Видача дозволу на зняття та перенесення грунтового покриву земельної ділянки”, “Проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації” та “Видача висновку про погодження документації із землеустрою” – виключити;

технологічну картку адміністративної послуги “Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою” – виключити;

технологічну картку адміністративної послуги “Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку” викласти в новій редакції, що додається (додаток 4).

  1. Завідувачу сектору інформаційних технологій та захисту інформації Віктору СВІНЦІЦЬКОМУ забезпечити розміщення інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг та відповідні зміни до них, які надаються Головним управлінням на офіційному вебсайті Головного управління.
  2. Завідувачу сектору за зверненнями громадян та доступу до публічної інформації Марії ЛЕПЕСІ забезпечити розміщення інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг та відповідні зміни до них, які надаються Головним управлінням у приміщенні громадської приймальні Головного управління.
  3. Керівникам територіальних структурних підрозділів Головного управління забезпечити розміщення інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг та відповідних змін до них, які надаються Головним управлінням на власних інформаційних стендах та у центрах надання адміністративних послуг відповідних районів.
  4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник                                        Оксана ОВДІЙЧУК