Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) розробило Методичні рекомендації від 02.04.2021 № 5 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції» (далі – Методичні рекомендації).

Метою Методичних рекомендацій є формування єдиного підходу до розуміння правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, обмежень щодо запобігання корупції як невід’ємної складової запобігання вчиненню корупційних правопорушень.

Зважаючи на поширеність порушень, пов’язаних із преміюванням керівниками всіх рівнів самих себе, зі спільною роботою близьких осіб, сумісництвом та суміщенням з іншими видами діяльності, а також враховуючи велику кількість звернень до Національного агентства за роз’ясненнями щодо застосування положень законодавства з відповідних питань, у Методичних рекомендаціях наведені ситуаційні приклади з їх нормативним врегулюванням. Враховуючи викладене, для забезпечення неухильного дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та запобігання вчиненню корупційних правопорушень пропонуємо всім (насамперед, керівникам, уповноваженим особам з питань запобігання та виявлення корупції, працівникам, задіяним у реалізації контрольних функцій, проведенні публічних закупівель, наданні адміністративних послуг) ознайомитися з Методичними рекомендаціями для неухильного дотримання вимог антикорупційного законодавства

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації розміщені у відкритому доступі на офіційному вебсайті Національного агентства у рубриці «База знань» у розділі «Конфлікт інтересів». Повний текст роз’яснень НАЗК про конфлікт інтересів розміщено за посиланням